Avoimia työpaikkoja

Fiksumman ajamisen puolesta

EEE Innovations auttaa kuljettajia ajamaan fiksummin sekä ajoneuvoista itsestään että muista lähteistä kerättävien tietojen perusteella. Kaksi keskeistä fiksua ajamista tukevaa uutta menetelmää ovat VTT:n kehittämät ajo-opastin eDAS ja liukkauden tunnistusmenetelmä eGrip. Näiden avulla kuljettajaa voidaan ohjeistaa ajamaan taloudellisesti ja turvallisesti. Tulevaisuudessa järjestelmä on hyödynnettävissä myös robottiautojen ajon ohjeistukseen. Yhtiön ylläpitämä taustajärjestelmä tuottaa reaaliaikaista tilannekuvaa mm. olosuhteista ja ajokäyttäytymisestä.

Missio

Missionamme on tarjota jalostettua tietoa hyödyntäviä uusia turvallisuutta ja kustannustehokkuutta edistäviä palveluita mm. tiesääpalvelujen tuottajille, tien kunnossapitäjille, julkisten palvelujen tuottajille, sekä raskaan liikenteen palvelujen tuottajille.

Visio

Visionamme on mahdollistaa nykyaikaisella teknologialla ja innovatiivisilla analysointimenetelmillä ajoneuvoista ja muista lähteistä kerättävän datan hyödyntäminen liikenteen turvallisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Laajamittaisia hyötyjä nähdään sekä liikkumisen että infrastruktuurin puolella.

Kumppanit

Toimintamme tukeutuu yhteistyöhön ajoneuvoja, ajoneuvotietokoneita ja palveluita tuottavien kumppanien kanssa. Tutkimus- ja kehitystyössä kumppaneinamme toimivat muun muassa VTT, Turun ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto, sekä Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Tuotteet

Taloudellista ja turvallista ajamista

Ajo-opastin

eDAS on reaaliaikainen järjestelmä linja-autoille. Järjestelmä vähentää energiankulutusta, pitää ajoneuvot paremmin aikataulussa sekä pienentää ylinopeuksia, ja näin parantaa koko bussilinjan palvelutasoa ja matkustajatyytyväisyyttää. Järjestelmällä on potentiaalia pienentää energiankulutusta jopa 20%.

Liukkauden tunnistus

eGrip havaitsee liukkaat keliolosuhteet nopeasti, tarkasti ja vähäisin kustannuksin hyödyntämällä tieverkolla liikkuvia ajoneuvoja antureina. Menetelmä perustuu ajoneuvon CAN-väylästä saatavien tietojen jatkuvatoimiseen mittaamiseen ja analysointiin. Ratkaisu on ohjelmistopohjainen, joten ajoneuvoon ei tarvitse asentaa havaintolaitteita, eikä kuljettajan tarvitse tehdä mitään erillisiä toimenpiteitä.

Reaaliaikaista tilannekuvaa tienkäyttäjien hyödyksi

Ajoneuvoista reaaliaikaisesti kerättävää tietoa voidaan soveltaa moniin käyttötarkoituksiin, mm.:

  • Tielämpötilan jatkuva tarkkailu suoraan ajoneuvoista
  • Toteutuneen hiilijalanjäljen mittaaminen
  • Automatisoitu ajoneuvon kontrollointi
  • Tien kuormituksen estimointi
  • Tieprofiilin muutosten seuranta
  • Vaarallisen ajotavan havainnointi
  • Häiriötilanteiden tunnistaminen

Yhteistyössä VTT:n kanssa

Ajo-opastinta ja liukkauden tunnistusta on kehitetty VTT:llä vuodesta 2004 alkaen. Molempien keksintöihin perustuvien järjestelmien toimintaa on verifioitu useissa tutkimushankkeissa. Viimeisin liukkauden tunnistukseen liittyvä pilotointihanke valmistui 2016 ja julkaistiin marraskuussa 2016 Liikenneviraston toimesta.


Aiheesta muualla